Személyes adatok védelme

Bevezető rendelkezések

Ez a dokumentum a Livechatoo.com termékeit és szolgáltatásait használók személyes adatainak megszerzéséről és feldolgozásáról tartalmaz információkat. A Livechatoo.com tiszteletben tartja a felhasználói magánéletre való jogát, és megfelelő erőfeszítést tesz azért, hogy tájékoztatva legyenek a személyes adataikkal való bánásmódról.

A komplex biztonsági előírások teljesítésére való tekintettel a felhasználók személyes adataival való bánásmód során a Livechatoo.com a legmagasabb biztonsági standardoknak felel meg. A Livechatoo.com termékei vagy szolgáltatásai használati feltételébe való beleegyezéssel a felhasználók elfogadják a személyes adataik kezelésének módját e dokumentum hangzásával összhangban.

A szolgáltatott adatok

A Livechatoo.com által megszerzett adatok, azaz a személyes és egyéb felhasználói információk, a regisztráció befejezésére és egyúttal a felhasználó Livechatoo.com termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférésére szolgálnak. A https://www.livechatoo.com honlapunkon való regisztrálás során a következő adatok megadását kérjük: a cég megnevezése és üzleti e-mail címe. Az adatokat a valóságnak megfelelően kell feltüntetni, bármilyen változás esetén a felhasználó köteles ezeket frissíteni.

Minden készpénzmentes ügyletet külső, professzionális szolgáltatás, a PayPal segítségével végezzük, amely internetes kifizetésekkel foglalkozik. Készpénzmentes fizetés esetén a Livechatoo.com nem rendelkezik a hitel/bankkártya adataival. A személyes adatok védelméért ebben az esetben a PayPal Inc cég felel.

Néhány, a felhasználó által nyújtott információt, mint az IP-cím, a böngésző típusa, operációs rendszer típusa, stb., automatikusan kapjuk, ha a felhasználó felkeresi honlapunkat. A Livechatoo.com felkeresésekor a felhasználótól kérhetik a honlapunkon való regisztrálás során megadott hozzáférési adatokat. A felhasználó és Livechatoo.com közti kommunikációval összefüggésben nyújtott személyes adatok kizárólag a felhasználó részéről kérdések megválaszolásához lesznek felhasználva.

Adatvédelem

A Livechatoo.com garantálja, hogy a felhasználók személyes adatai feldolgozása során végzett összes tevékenység összhangban áll a személyes adatok védelméről szóló 18/2018 sz.

A felhasználók személyes adatai és egyéb információi gyűjtésének fő célja a Livechatoo.com egyes termékei és szolgáltatásai funkcióinak modernizálása és javítása. Tekintettel a fenti eljárásra túlszárnyaljuk felhasználóink várakozását, termékeinket minduntalan fejlesztve, így használatuk sokkal egyszerűbbé, kényelmesebbé és biztonságosabbá válik.

A Livechatoo.com vállalja, hogy nem adja meg a felhasználó személyes adatait és további információkat harmadik fél számára, kivéve, ha ez a tájékoztatási kötelezettség általánosan alkalmazandó jogából vagy indokolt hatósági kérésből származik.

A felhasználóról szóló átadott információk a felhasználási feltételek megsértése esetén, a pénzügyi eszközökkel való visszaélés esetén, valamint a felhasználó összes törvénytelen tevékenységével szükséges intézkedés megvalósítása esetén használhatók fel. A Livechatoo.com semmilyen információt vagy személyes adatot nem ad át harmadik félnek marketing vagy egyéb célokra.

A Livechatoo.com fenntartja magának a jogot, hogy az e-mail címet a Livechatoo.com-mal közvetlenül összefüggő termékek és szolgáltatások prezentálásával vagy a frissítésével kapcsolatos marketing célokra használja, ha a felhasználó hozzájárulását adta. Ezt a hozzájárulást bármikor visszavonhatja a felhasználó.

Ideiglenes fájlok használata

Az ideiglenes fájlok, az ún. "Cookies" a Livechatoo.com által nyújtott termékek és szolgáltatások használata során lehetnek elmentve. Ezeket a szerverre küldött információkat a felhasználó számítógépe menti annak azonosítása céljaira szolgáltatásaink felhasználásánál. A Livechatoo.com a cookies-t kizárólag a konkrét felhasználó beazonosítása céljaira használja. A cookies annak feltétele mellett használhatók, hogy a böngésző elfogadja, és az adathordozó nem utasíthatja el azokat. Azok a felhasználók, akik a cookies-t törölték, vagy böngészőjük nem fogadta őket, nem férnek hozzá a Livechatoo.com által nyújtott termékekhez és szolgáltatásokhoz.

Adatok védelme

A Livechatoo.com a legmagasabb szintű műszaki biztonsági intézkedéseket alkalmazza a szolgáltatott adatok elvesztése, megsemmisülése, visszaélése, jogosulatlan hozzáférés vagy közzététel ellen. Az adatfeldolgozás folyamatai összhangban vannak a személyes adatok védelméről szóló 18/2018 sz. törvénnyel.

A felhasználók által nyújtott adatok teljes biztonsága védelmében intézkedéseket és technológiákat alkalmazunk. Az adatok csak a felhasználó vagy a hozzáféréshez jogosult személy számára állnak rendelkezésre. A Livechatoo.com minden szükséges lépést megtesz az adatvédelem frissítéséhez és modernizálásához. Az interneten történő semmilyen adattovábbításnak sem tudunk 100 %-os biztonságot garantálni.

E dokumentum módosításai

A Livechatoo.com fenntartja magának a jogot jelen dokumentum szövegének módosítására, a felhasználók értesítése nélkül. A felhasználó bármikor megtekintheti a személyes adatok védelméről szóló stratégiánk aktuális érvényes hangzását a https://www.livechatoo.com honlapunkon. A termékek és szolgáltatások további használata a jelen dokumentum módosításai elfogadásának minősül.

Általános szerződési feltételek

A termékek és szolgáltatások nyújtója a Livechatoo.com márkanév alatt a nolimit | DEVELOPERS elnevezésű, Eperjes- Prešov, Kúpeľná č. 3, Szlovák Köztársaság székhelyű szubjektum. A szubjektum a jegyzékben 46526951 azonosítószám alatt van bejegyezve.

Všeobecné obchodné podmienky

A Livechatoo.com által nyújtott termékek és szolgáltatások használata során a felhasználó köteles betartani az üzleti feltételekben feltüntetett szabályokat, amelyek a https://www.livechatoo.com honlapunkon megtalálhatóak.

A legmegfelelőbb az értékesítés támogatásához