Általános kereskedelmi feltételek

Bevezető rendelkezések

A szolgáltató, a nolimit | DEVELOPERS a Livechatoo.com-mal összefüggő szolgáltatásokat a http://www.livechatoo.com internetes oldala segítségével nyújtja, e használati feltételek szerinti elvekkel összhangban. E feltételek elfogadásával a felhasználó megerősíti, hogy elolvasta, megértette és egyetért e dokumentum tartalmával. Az üzleti feltételek elfogadása szükséges a Livechatoo.com által nyújtott termékek és szolgáltatások használatához. Minden felhasználó köteles betartani ezeket a feltételeket.

Szolgáltatások ismertetése

A Livechatoo.com egyedüliként jogosult dönteni az egyes szolgáltatások és termékek funkcióiról, használatáról, tárgyáról és mértékéről, valamint e szolgáltatások nyújtásának megszüntetéséről is. A Livechatoo.com kizárólag jogosult dönteni a szoftver tartalmáról és jellegéről, valamint a szoftver egyes elemei hozzáadásáról, módosításáról vagy eltávolításáról.

A szolgáltatásokhoz való hozzáférés és igénybevételük

a Livechatoo.com termékeit és szolgáltatásait csak felhasználási céljaikkal és fő jellemzőikkel összhangban lehet használni,

- a Livechatoo.com termékek és szolgáltatások csak egy adott honlapon történő bejelentkezés után hozzáférhetők,

- minden felhasználó rendelkezik egy felhasználónévvel és jelszóval, melyet harmadik fél a felhasználó beleegyezése nélkül nem használhat,

- a felhasználó felelős a saját jelszava és felhasználóneve megfelelő biztonságos kezeléséért,

- a felhasználó érti és ismertették vele a termékek és szolgáltatások használatához szükséges műszaki követelményeket, és ezzel kapcsolatban nem emel kifogást,

- a felhasználó tisztában van az elektronikus adattovábbítás kockázataival és fenyegetéseivel,

- a szolgáltatás jogi személyek számára készült,

- a felhasználó felelős azért, hogy üzleti e-mailjét regisztráljon,

- a Livechatoo.com fenntartja magának a jogot, hogy hozzáférjen az egyes felhasználók számláihoz technikai és adminisztratív célokra,

- a megszerzett információk nem kerülnek feldolgozásra, és harmadik fél sem kap hozzáférést.

Kifizetések

A Livechatoo összes funkciójának használata az első 14 nap során ingyenes. Ennek az időnek elteltével a licenc típusa automatikusan módosul Trial-ról Free-re, amelyre tovább érvényesek az érvényes árlista szerinti paraméterek. Ha a felhasználó ez idő elteltével is használni kívánja szolgáltatásainkat, szükséges, hogy az aktuális árlista alapján kifizesse a megfelelő összeget.

A kifizetéseknek készpénzmentes elektronikus transzakcióknak kell lenniük, külső professzionális szolgáltatók segítségével. Az aktuális árlista szerinti késedelmes fizetés a nyújtott szolgáltatásoktól való elállást jelenti.

Korlátozott jótállás

A Livechatoo.com tevékenységének legmagasabb minőségét garantálja a nyújtott termékek és szolgáltatások elérhetőségének és folyamatosságának biztosítására, azok használatával összhangban.

A Livechatoo.com semmilyen felelősséget nem vállal, főleg a következőkkel kapcsolatban:

- minden negatív következmény, amelyek olyan rendkívüli események vagy körülmények következtében keletkeztek, melyekre a Livechatoo.com nincs hatással,

- jogellenes és összeegyeztethetetlen műveletek a termékek és szolgáltatások használata során, amelyek megsértik ezeket az üzleti feltételeket,

- a termékek és szolgáltatások elérhetőségét érintő hibák, melyeket nem a Livechatoo.com okozott,

- a felhasználónak a fiók szüneteltetése vagy megszüntetése következtében okozott károk, melyeket a felhasználó okozott, vagy egyéb okokból keletkezett károk, melyeket a felhasználó okozott,

- a felhasználónál keletkezett kár, melyet harmadik fél okozott bejelentkezési adatait felhasználva, melyeket maga a felhasználó adott át neki,

- a kínált termékek és szolgáltatások felhasználásából vagy nem felhasználhatóságából eredő károk, a ténylegesen elszenvedett kárt is beleértve, a várható nyereségekből eredő veszteség, adatvesztés, számítógép meghibásodása vagy megsemmisülése, pótberendezés és szoftver költségei, a cég jó nevének félreállítása és bepiszkítása,

- a többi felhasználó kötelezettségei nem teljesítésének vagy hibás teljesítésének következményei, a termékek és szolgáltatások használatával.

A fiók megszüntetése

A fiók megszüntetése azt jelenti, hogy a szolgáltatások további használata a létező felhasználónévvel és jelszóval már nem lesz lehetséges. A felhasználó felelős a fiókja megszüntetéséért.

A Livechatoo.com fenntartja a jogot, hogy megszüntesse a felhasználói fiókot jelen feltételek súlyos megsértése, vagy a kínált szolgáltatások jogszerűtlen használata esetén. A Livechatoo.com nem felel azokért a károkért, melyek a felhasználónál a fiók szüneteltetése vagy megszüntetése következtében, vagy egyéb okból, a felhasználó által okozott hibából kifolyólag keletkeztek.

E dokumentum módosításai

A Livechatoo.com fenntartja magának a jogot ezen üzleti feltételek rendelkezéseinek módosítására, anélkül, hogy minden egyes módosításról tájékoztatná a felhasználókat. A felhasználók bármikor megismerkedhetnek üzleti feltételeink aktuális és érvényes hangzásával a http://www.livechatoo.com honlapunkon. A termékek és szolgáltatások további használata a jelen dokumentum módosításai elfogadásának minősül.

A magánélet védelmének stratégiája

A felhasználók magánélete védelmének alapelvei, beleértve a személyes adataik védelmét is, egy önálló dokumentumban hozzáférhetőek internetes oldalainkon.

Záró rendelkezések

Minden vita, amely e feltételekkel kapcsolatban felmerül, elsősorban megállapodás útján kerül megoldásra. Minden vitás kérdést, amelyet nem lehet békés úton megoldani, a szolgáltató országa szerinti általános bíróságra lesz felterjesztve a döntés érdekében.

A legmegfelelőbb az értékesítés támogatásához