Ochrana osobních údajů

Úvodní ustanovení

Tento dokument obsahuje informace o získávání a zpracovávání osobních údajů uživatelů, kteří využívají produkty a služby Livechatoo.com. Livechatoo.com respektuje právo na soukromí svých uživatelů a vynakládá přiměřené úsilí, aby byli informováni o způsobu zacházení s jejich osobními údaji.

Vzhledem k provádění komplexních bezpečnostních předpisů, nakládání s osobními údaji uživatelů Livechatoo.com splňuje nejvyšší bezpečnostní standardy. Souhlasem s podmínkami používání produktů nebo služeb Livechatoo.com, uživatelé akceptují zacházení s jejich osobními údaji podle znění v tomto dokumentu.

Poskytnuté údaje

Údaje získané prostřednictvím Livechatoo.com, tj. osobní a jiné informace o uživateli slouží k dokončení registrace a současně k zajištění přístupu uživatele k produktům a službám Livechatoo.com. Při registraci na naší webové stránce, https://www.livechatoo.com, vás žádáme, abyste nám poskytli tyto informace: obchodní jméno společnosti a pracovní emailovou adresu. Poskytnuté údaje musí být uvedeny pravdivě, v případě jakýchkoli změn je uživatel povinen tyto údaje aktualizovat.

Všechny bezhotovostní transakce jsou prováděny externí, profesionální službou PayPal, zabývající se platbami na internetu. V případě bezhotovostní platby Livechatoo.com nedisponuje údaji o kreditní / platební kartě. Za ochranu osobních údajů v takovém případě odpovídá společnost PayPal Inc.

Některé z poskytovaných informací o uživateli, jako jsou IP adresa, typ prohlížeče, typ operačního systému a pod., Mohou být automaticky získány, pokud uživatel navštíví naše webové stránky. Při kontaktování Livechatoo.com může být uživatel vyzván k předložení přístupových údajů, které uvedl při registraci na našich stránkách. Osobní údaje poskytnuté v souvislosti s komunikací mezi uživatelem a Livechatoo.com budou výhradně použity k odpovědím na otázky ze strany uživatele.

Uživatel je seznámen s tím, že v případě chatové komunikace Livechatoo.com používá funkci "Vidění rozpracované zprávy", to znamená, že operátoři mohou vidět ještě neodeslanou zprávu uživatele, kterou právě píše. Livechatoo.com nesbírá a neukládá na servery rozpracované zprávy. Tato funkce se používá pouze na to, aby operátoři věděli rychleji reagovat na otázky uživatele.

Ochrana údajů

Livechatoo.com zaručuje, že všechny prováděné činnosti při zpracování osobních údajů uživatelů, jsou v souladu s ustanovením zákona č. 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů.

Hlavním účelem shromažďování osobních údajů a dalších informací o uživatelích je modernizace a zlepšení funkcí jednotlivých produktů a služeb Livechatoo.com. Vzhledem k výše uvedený postup překonáváme očekávání našich uživatelů, provádíme tak neustálý vývoj našich produktů, jejichž používání se stává mnohem jednodušší, pohodlnější a bezpečnější.

Livechatoo.com se zavazuje neposkytnout osobní údaje a další informace o uživatelích třetím stranám, pokud tato povinnost poskytnout informace nevyplývá z obecně závazného právního předpisu nebo oprávněné žádosti orgánu veřejné správy.

Poskytnuté informace o uživateli mohou být použity v případě porušení podmínek používání, zneužívání finančních prostředků a v nutnosti podniknout opatření proti všem protiprávním činnostem uživatele. Livechatoo.com neposkytne žádné informace nebo osobní údaje třetím stranám pro marketingové nebo jiné účely.

Livechatoo.com může použít emailovou adresu uživatele pro marketingové účely spojené s prezentací nebo aktualizací produktů a služeb přímo souvisejících s Livechatoo.com, pokud k tomu dal uživatel souhlas. Tento souhlas může uživatel kdykoliv odvolat.

Používání dočasných souborů

Dočasné soubory tzv. "Cookies" můžou být uloženy při používání produktů a služeb poskytovaných Livechatoo.com. Jsou to informace zaslané na server a uloženy na počítači uživatele za účelem jeho identifikace při využívání našich služeb. Livechatoo.com využívá cookies výhradně za účelem personalizace konkrétního uživatele. Cookies mohou být použity za předpokladu, že jsou akceptovány prohlížečem, a že nemohou být odmítnuty paměťovým médiem. Uživatelé, kteří odstranili cookies, nebo je nepřijal prohlížeč, nemají přístup k produktům a službám, které poskytuje Livechatoo.com.

Ochrana dat

Livechatoo.com aplikuje technická bezpečnostní opatření na nejvyšší úrovni pro ochranu poskytnutých údajů před ztrátou, zničením, zneužitím, neoprávněným přístupem nebo zveřejněním. Postupy pro zpracování dat jsou v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů - zákon č. 18/2018 Z.z.

Využíváme opatření a technologie pro zajištění naprosté bezpečnosti údajů poskytnutých uživateli. Údaje jsou k dispozici pouze pro uživatele nebo osobu, pro kterou byl udělen autorizovaný přístup. Livechatoo.com podniká všechny potřebné kroky k aktualizaci a modernizaci systémů ochrany údajů. Žádnému přenosu dat prostřednictvím internetu nemůžeme zaručit 100% bezpečnost.

Vymazání dat

Automatické mazání dat archivu po stanoveném čase si může uživatel nastavit v nastavení účtu. Pro vymazání účtu uživatele nás kontaktujte emailem nebo telefonicky +421 944 233 419.

Změny v tomto dokumentu

Livechatoo.com si vyhrazuje právo změnit znění tohoto dokumentu bez povinnosti informovat uživatele o změně. Poživatel se může kdykoliv seznámit s aktuálně platným zněním strategie ochrany osobních údajů a soukromí na naší internetové stránce https://www.livechatoo.com. Další používání produktů a služeb se považuje za souhlas o přijetí změn v tomto dokumentu.

Poskytovatel produktů a služeb

Poskytovatelem produktů a služeb pod značkou Livechatoo.com je subjekt s obchodním názvem nolimit | DEVELOPERS, se sídlem v Prešově, Kúpeľná č. 3, Slovenská republika. Subjekt je zapsán v rejstříku pod identifikačním číslem 46526951.

Všeobecné obchodní podmínky

Při používání nabízených produktů a služeb poskytovaných Livechatoo.com, je uživatel povinen dodržovat pravidla uvedená v obchodních podmínkách, které jsou k dispozici na naší webové stránce https://www.livechatoo.com.

To správné pro podporu prodeje